Darmowa wysyłka od 199 zł
Strona główna / Regulamin

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Nuff Respekt.
1.2. Sklep Internetowy,znajdujący się pod domeną www.nuffrespekt.com prowadzony jest przez firmę: Nuff Respekt Łukasz Jarosiński, ul. Warszawska 3/1, 42-202 Częstochowa, Polska. NIP 5732675450, REGON 240526153, Organ Rejestrowy: Prezydent Miasta Częstochowa. Data powstania podmiotu: 2006-12-08. Wpis do EDG pod numerem
81749. Nr. rejestrowy BDO 000362858. Adres email: info@nuffrespekt.om, tel. 887804290.
1.3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sklep świadczy sprzedaż Produktów dostępnych w Sklepie internetowym
www.nuffrespekt.com.
1.4. Sklep dokłada starań, by warunki i zasady sprzedaży poprzez stronę Sklepu www.nuffrespekt.com były prokonsumenckie, zgodne z dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem interesów klienta.
1.5. Sklep dokłada starań, by korzystanie ze Sklepu internetowego www.nuffrespekt.com było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszelkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
1.6. Sklep internetowy stosuje pliki Cookies, które podczas korzystania przez Klienta ze strony Sklepu internetowego www.nuffrespekt.com, zapisywane są przez serwer Sklepu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.Stosowanie plików typu Cookies ma na celu poprawne działanie strony Sklepu internetowego na urządzeniach
końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta, oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików Cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
Sklep wskazuje, że wyłączenie Cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności strony Sklepu internetowego.
1.7. Sklep internetowy www.nuffrespekt.com udostępnia ten regulamin w formacie PDF, dzięki czemu Klient może go zapisać na swoim własnym trwałym nośniku. [Pobierz Regulamin]
1.8. W celu realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych personalnych,
zgodnych ze stanem faktycznym, oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
1.9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
1.10. Korzystanie z funkcjonalności strony Sklepu jest dobrowolne.
1.11. Rejestracja na stronie Sklepu jest bezpłatna i dobrowolna.

2.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
2.1. W celu dokonania kupna Produktu za pomocą formularza www należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu /Produktów i złożyć, w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacjeZamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
2.2. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy i przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
2.3. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza www – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia i wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego Nuff Respekt.
2.4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski, Unii Europejskiej, jak i reszty świata, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii po Brexicie (wstrzymane do odwołania).

3.CENY
3.1. Cena Produktu detalicznego widoczna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich (oraz przeliczona w Euro w angielskojęzycznej wersji sklepu), jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które wskazane są w sposób WYRAŹNY i JEDNOZNACZNY w trakcie składania Zamówienia na
stronie Koszyka, oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce pod: www.nuffrespekt.com/wysylka. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie dokonania przez Klienta zakupu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

3.2. Cena dla hurtrowników (po utworzeniu konta hurt) widoczna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich (oraz przeliczona w Euro w angielskojęzycznej wersji sklepu), jest ceną netto. Po zweryfikowaniu dostępności zamówionych produktów, przesyłana jest mailem proforma z ceną końcową. FVAT wysyłamy po opłacie zamówienia i jego zrealizowaniu.

4. DOSTAWA
4.1. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 24 godzin roboczych:
4.1.1. od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
4.1.2. od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
4.1.3. W przypadku dokonania zakupów w czasie weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie.
4.1.4. W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, Klient zostanie o tym poinformowany mailowo, lub telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
4.2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się na stronie Produktów, a termin dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i podany jest na stronie www.nuffrespekt.com/wysylka.
4.2.1. Czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje sobót, niedziel oraz świąt.
4.3. Sklep dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
4.3.1. za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
4.4. Koszty dostawy są wyraźnie wskazane podczas procesu dokonywania Zakupu, oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka - Koszty i czas dostawy" www.nuffrespekt.com/wysylka.
4.5. Do zamówienia zawsze dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub FVAT (FVAT wystawiamy na życzenie klienta).

4.6. Jeśli Sklep nie będzie mógł zrealizować wysyłki zagranicznej do kraju odbiorcy, poinformuje o tym Klienta i zwróci środki na konto.

5. PŁATNOŚĆ
5.1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Za pobraniem (płatne przy odbiorze);
5.1.2. Przelewem bankowym
5.1.3. Poprzez płatności internetowe i kartą kredytową obsługiwane przez firmy (1) Paypal, (2) Przelewy24.
5.1.4. Przy wyborze płatnością kartą kredytową operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5.1.5. Zapłata gotówką i odbiór osobisty w biurze Nuff Respekt w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 3/1.
5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
6.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
6.1.1. Jeśli jednak Klient wybrał sposób dostawy Produktu, inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia - oferowany przez Sklep www.nuffrespekt.com, Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania przesyłki z Produktem/Produktami przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
6.3. By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [Pobierz Odstąpienie od umowy]. Skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.
6.4. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest by w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
6.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo tylko ich części.
6.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.7. Sklep internetowy www.nuffrespekt.com zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: info@nuffrespekt.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może również zostać wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Nuff Respekt, ul. Warszawska 3/1, 42-202
Częstochowa.
6.8. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
6.10. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności za zwracane produkty; w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego - innego niż najtańszy - oferowanego przez nas sposobu dostarczenia przesyłki).
6.10.1. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Produktu.
6.11. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
6.12. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na
rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
6.13. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
6.14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6.15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy:
6.15.1. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.15.2. umowa dotyczy dostarczania periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
6.16. Rezygnacja z części produktów może też spowodować utratę prawa do darmowej wysyłki. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, któremu przysługiwała darmowa dostawa z uwagi na przekroczenie kwoty 199 pln, jeśli kwota zwróconych produktów pomniejszy początkową kwotę w sposób, w który zamówienie nie podlegałoby już darmowej  wysyłce, klientowi zostanie doliczona kwota za wysyłkę zgodnie z obowiazujacym w naszym sklepie cennikiem wysyłek, w wysokości 10 pln. Tym samym zwrot środków za zwrócone produkty zostanie pomniejszony o koszt wysyłki. 

7. REKLAMACJE WADLIWYCH TOWARÓW
7.1. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
7.2. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:
7.2.1. rękojmia: odpowiedzialność Sklepu wobec Klienta za wady fizyczne oraz prawne Produktu, który Sklep sprzedaje;
7.2.2. gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany Produktu na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
7.3. Klient może złożyć do Sklepu reklamację w sytuacji wystąpienia wady Produktu i może zażądać jednego z poniższych działań:
73.1. naprawy Produktu;
7.3.2. obniżenia ceny;
7.3.3. wymiany Produktu na nowy;
7.3.4. odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).
7.4. Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub też jego naprawy, Sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
7.4.1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sklepu;
7.4.2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7.5. Sklep może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia odumowy.
7.6. Sklep musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w stosownym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sklep nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sklepu i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
7.7. Sklep odpowiada przed Klientem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od momentu wydania przedmiotu. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu sprzedanego, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili sprzedaży.
7.7.1. W takiej sytuacji Sklep musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta.
7.7.2. W przypadku zauważenia wady po dwunastu miesiącach od zakupu, Klient powinien wykazać, że wada Produktu istniała w momencie kupna.
7.8. Klient może złożyć Reklamację do Sklepu w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. W treści reklamacji zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. Klient powinien opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo
reklamacyjne Klient może przekazać do Sklepu bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail info@nuffrespekt.com.
7.8.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
7.9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep
zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7.10. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
7.11. Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Nuff Respekt, ul. Warszawska 3/1, 42-202 Częstochowa, Polska.
7.12. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sklep.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Stosownie do przepisów ustawy z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Klientów sklepu internetowego nuffrespekt.com. Administratorem danych osobowych jest Nuff Respekt Łukasz Jarosiński, ul. Warszawska 3/1, 42-202 Częstochowa.

8.2. Dane osobowe  przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujacych się w ofercie firmy i nie będą udostępniane innym dodatkowym podmiotom. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

8.4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.

a) operatorom pocztowych, kurierom;

b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

c) firm zajmujących się płatnościami online, tj. Przelewy24, Paypal (dotyczy tylko zamówień opłacanych przez tychże).

8.5. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich sprostowania, edycji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.6. Sklep zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. 

8.7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego soby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest wymagane przez Nuff Respekt w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Sklep jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
9.1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
9.2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
9.3. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, dostosuj preferencje. Przeczytaj więcej o cookies ×

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.

Zarządzaj preferencjami Odrzuć